Fakturahantering

Vi hjälper dig att hitta en lösning som effektiviserar er leverantörsfakturahantering!

Att digitalisera hanteringen av leverantörsfakturor innebär att alla fakturor scannas/läses in och samlas i ett digitalt flöde oavsett format – papper, e-faktura, pdf, xml etc.

Fakturan konteras därefter automatiskt enligt era regelverk och ett mejl skickas automatiskt till förvald attesterare med länk till fakturan. Attesteraren loggar in via dator, mobil eller surfplatta och ser en bild av fakturan för att enkelt kontrollera att belopp och kontering är korrekt.

När fakturan är slutgodkänd skickas informationen direkt till ert affärssystem via en säker integration.

Alla fakturor arkiveras för rapportering, analys och enkel tillgång via sökfunktionen.